Основни подаци

ЈКП “Водовод” Лебане, матични број: 17547496, ПИБ: 103245620, је јавно комунално предузеће које је основала локална самоуправа града, са седиштем у улици 19. август број 1.

Одговорно лице је директор Миодраг Живковић.

Предузеће се бави: сакупљањем, захватањем, допремањем, пречишћавањем и прерадом сирове воде, дистрибуцијом воде, контролом квалитета сирове воде и воде за пиће и експлоатационим одржавањем објеката и уређаја водоводног система, уклањањем отпадних вода канализацијом, одржавањем канализације.

Контакт телефон:              016/843-909
Факс:                                       016/843-909
Wеb адреса:                         www.vodovodlb.rs
Е-маил:                                   vodovodlebane@gmail.com
Комерцијална банка        205-84544-14
ОТП банка                            275-10222166370-07

Лебане се снабдева водом за пиће, прерадом “сирове” воде захваћене из живог тока реке Шуманке са локације удаљене 18 км од Лебана, зване “Кључ”. Квалитет сирове воде из реке Шуманке спада у прву категорију вода за прераду. Прерада воде се врши  у ППВ (Постројење за прераду воде) “Гргуровце”, а допрема се азбестсалонитним цевима у дужини од 6 км.